Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2013

morowe
1615 a2fd

February 28 2013

morowe
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now
Reposted bycomiendolirica comiendolirica

February 16 2013

morowe
7115 c3ed
Reposted fromuszkowo uszkowo viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 13 2013

morowe
1989 9746
morowe

February 12 2013

morowe
8099 5e0b
Reposted fromlabellavita labellavita viajoannem joannem

February 10 2013

morowe
1504 ba02
morowe
Posłuchaj. Gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami... rozumiesz?... Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb - nie cofnę się, rozumiesz?... Za takie szczęście oddam życie...
— Prus - Lalka
Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou
morowe
7229 458c
Reposted fromMeneroth Meneroth viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 09 2013

morowe
Czy wszyscy zakochani czują się bezsilni i jednocześnie odważni w obecności ukochanej osoby? Bezsilni, bo zawsze odczuwają ukrytą potrzebę slużenia jej jak pies. Odważni, ponieważ wiedzą, że rzuciliby się na smoka z kieszonkowym nożem, gdyby zaszła taka potrzeba.
— Jeanette Winterson - Namiętność
Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou

January 29 2013

morowe
0697 7263
morowe
7545 da55
Reposted fromrejka rejka viawishyouwerehere wishyouwerehere
morowe

January 27 2013

morowe
8151 93cb
pomyśl sobie jak wiele przypadku i zbiegów okoliczności musiało zaistnieć, aby doprowadzić do naszego spotkania. wystarczyła tylko jedna inna decyzja w moim, albo w twoim życiu, jedna droga w prawo zamiast w lewo i nie wiedzielibyśmy o swoim istnieniu. a jednak, przydarzyło nam się to i pozwala mi wierzyć, że wszystko jest możliwe, skoro los zaszedł z nami aż tak daleko.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou

January 22 2013

morowe
Play fullscreen
Z głową w chmurach stąpając twardo przewodzę 
Przez moje życie tę siłę, która czyni ciężkość lekką,
Baranek, który jest lwem, jestem piękną bestią.
morowe
morowe
4279 ab56
morowe
6329 a892
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou
morowe
5738 a963
Reposted fromuszkowo uszkowo viamadixx madixx

January 19 2013

morowe
7277 0d58 500
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viaitjen itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl